Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 41 küsimust, millest neli olid lisaküsimused.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „OÜ Õppekeskus Intellekt erakooli tegevuskulude katmises osalemise kord 2015. aastal“ eelnõu, eraldati rahalisi vahendeid  spordiklubidele Eola ja Taisei,  väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload  ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.