Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. mai 2015. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, väljastati ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.