Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas kinnitati OÜ Kukruse Maja, OÜ Sompa Maja ja OÜ Oru Kodu 2014. aasta majandusaasta aruanded. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, kooskõlastati  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli palgakorralduse põhimõtted.

Väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna arengukava aastaseks 2016-2034“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ringitasu hinnad  ja eraldati kortereid eraisikutele.

Prindi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 41 küsimust, millest neli olid lisaküsimused.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „OÜ Õppekeskus Intellekt erakooli tegevuskulude katmises osalemise kord 2015. aastal“ eelnõu, eraldati rahalisi vahendeid  spordiklubidele Eola ja Taisei,  väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload  ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 05.03.2015 ajavahemikul kella 09.00-16.00 teostame Kohtla-järve linna Oru linnaosas plaanilist joogiveetorustiku läbipesu.

Seoses torustiku läbipesuga võivad esineda häired (lühiajalised veekatkestused ja veerõhu kõikumised) veevarustuses ning kõrvalekalded vee kvaliteedis kõigis Oru linnaosa majades.

Prindi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. veebruari 2015. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogu koosseis ja Ahtme klubi töötajate koosseis. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Vahtra Loomekeskuse üürilepingud ja väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

Veel artikleid...