Ahtme ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt on muutunud mitteseaduslikuks prügilaks

https://www.youtube.com/watch?v=rWYnq4OIaDo