Austatud linnakodanik 2015

Kohtla-Järve linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 31.märtsini 2015.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu  otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest. 

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või Linnavalitsusele  teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult . 

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus. 

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.