Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2015. a istungil vaadati läbi 13 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste „Kohtla-Järve linna 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna arengukava aastaseks 2016-2034“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ringitasu hinnad  ja eraldati kortereid eraisikutele.