Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas kinnitati OÜ Kukruse Maja, OÜ Sompa Maja ja OÜ Oru Kodu 2014. aasta majandusaasta aruanded. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, kooskõlastati  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli palgakorralduse põhimõtted.

Väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.